Kodiak Size Guide

Woman

EUROPEAN SIZES
EUROPE 36 37 38 39 40 41 42
USA 5.5-6 6.5-7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 10.5-11 11.5-12

For unisex sizes, ladies, please take 2 sizes smaller than the one you normally take. For example, if you are a size 7, choose a size 5.


UNISEX SIZES
UNISEXUAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WOMAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Men

EUROPEAN SIZES
EUROPE 40 41 42 43 44 45 46
USA 6.5-7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 10.5-11 11.5-12 12.5-13